Den største trussel kommer indefra

user-awarenessMangel på IT-sikkerhed kan have katastrofale konsekvenser for en virksomhed. Mistede data, afsløring af fortrolige oplysninger, midlertidig nedlukning af funktioner og et efterfølgende imagetab er blot nogle af de negative følger, som ubudne gæster i dit it-system kan medføre.

Den eksplosive vækst i ny malware, Ransomware, phishing-mails mv. stiller store krav til dine interne sikkerhedsforanstaltninger og medarbejdernes viden omkring digital adfærd.

Den største trussel kommer nemlig indefra, hvor blot ét forkert klik fra en medarbejder kan hindre alle i virksomheden i, at arbejde i en kortere eller længere periode. Og det er dyrt for virksomheden.
Senest dokumenteret tilfælde fra Danmark er Maersk med et tab på ca. 2 milliarder.,

Har du råd til det?

Awareness-uddannelsesforløb

Hovedmålet med forløbet er at gøre it-sikkerhed til en fælles mission, og skabe en større bevidsthed og ansvarsfølelse.

Anbefalet forløb vil indeholde:

 • Kick-off møde
  Awareness-kampagnen bliver skudt i gang med et kick-off møde, der giver medarbejderne et billede af de udfordringer og trusler, som de risikerer at møde i deres hverdag.
 • Test
  Vi tester Jeres medarbejdere, hvor de via multiple-choice, kan svare på spørgsmål omkring virksomhedens IT sikkerhedspolitikker og retningslinjer.
 • Simuleret phishing
  Der foretages en phishing-kampagne, der fungerer som målepunkt for den eksisterende it-adfærd og viden om phishing i organisationen. Denne nulpunktsmåling fungerer som reference for en tilsvarende måling når awareness-uddannelsesprogrammet er gennemført. Forløbet indeholder typisk 2-4 angreb
 • Kampagnemateriale
  Det anbefales at ophænge plakater med retningslinjer, påmindelser eller gode råd. Vi udarbejder og trykker materialet i samarbejde med virksomhedens ønsker.
 • IT-sikkerhedstemaer
  Vi planlægger ud fra Jeres it-sikkerhedspolitik temaer som bliver gennemgået med 1 ny hver måned. Måneden afsluttes ved at teste vidensniveauet via en opfølgende quiz.
 • IT sikkerhedsundervisning (Onsite og E-learning)
  Der tages udgangspunkt i virksomhedens værdier, IT Politik og trusselsbillede.
  Punkter der som udgangspunkt gennemgås:

  • Trusselsbilledet som det ser ud for Jeres branche og for virksomheden specifikt
  • Sikkerhedsregler og lovgivning
  • Adfærd og kriseplaner
  • Gode råd
 • IT Guide m. gode råd

Book møde med os