Få styring af delte data

Azure Information Protection er til virksomheden, som vil have bedre sikkerhed og beskyttelse af virksomhedens data, når de deles eksternt.

Med Azure Information Protection (AIP) klassificerer og sporer man data via politikker. Jeres politiker følger Jeres data overalt, og kan på hvilket som helst tidspunkt ændres eller trækkes tilbage.

AIP kan også benyttes til afsendelse af sikkermail, og dette sker også ved hjælp af politikker, selv til modtagere uden for jeres egen organisation.

FunktionAzure Information Protection P1Azure Information Protection P3
Forbrug af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti fra apps og tjenester med AIP-politik
Beskyttelse til indhold i Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online og Microsoft OneDrive for Business
BYOK (Bring Your Own Key) til kundeadministreret livscyklus for klargøring af nøgle*
Brugerdefinerede skabeloner, herunder afdelingsskabeloner
Beskyttelse til Exchange- og SharePoint-indhold i det lokale miljø via Rights Management-connector
Kit til udviklere af Azure Information Protection-software til beskyttelse af alle platforme – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX og Android
Beskyttelse til ikke-Microsoft Office-filformater, herunder PTXT, PJPG og PFILE (generel beskyttelse)
Oprettelse af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti
Office 365-meddelelseskryptering
Administrativ styring**
Manuel og obligatorisk dokumentklassificering samt standarddokumentklassificering
Azure Information Protection scanner for at opdage indhold i filer i det lokale miljø, der matcher en af de følsomme oplysningstyper
Azure Information Protection scanner for at anvende en mærkat for alle filer på en filserver eller et lager i det lokale miljø
Rights Management-connector med Windows Server-filshares i det lokale miljø ved hjælp af FCI-connector (File Classification Infrastructure)
Sporing og tilbagekaldelse af dokumenter
Konfigurer betingelser for automatisk og anbefalet klassificering
HYOK (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Information Protection og AD (Active Directory) Rights Management til yderst regulerede scenarier
Azure Information Protection-scanner til automatiseret klassificering, mærkning og beskyttelse af understøttede filer i det lokale miljø
kr. 12,59kr. 31,47

*) Nogle Office 365-abonnementer inkluderer også databeskyttelse ved hjælp af Microsoft Azure Information Protection. Du kan finde oplysninger om disse Office 365-abonnementer og de funktioner for databeskyttelse, de inkluderer, i dataarket med Azure Information Protection-licenser.

**) Der kræves et Azure-abonnement for at bruge en konfigureret nøgle til BYOK (Bring Your Own Key).

***) Inkluderer aktivering/deaktivering af tjenesten, onboardingfunktioner til en faseopdelt udrulning, logføring af brug, superbrugermuligheder for eDiscovery og genoprettelse af data samt massebeskyttelse/fjernelse af massebeskyttelse af filer.

Azure Information Protection Premium P1

Tildeler yderligere rettigheder til at bruge connectors i det lokale miljø, spore og tilbagekalde delte dokumenter og give brugere mulighed for at klassificere og mærke dokumenter manuelt.

Bemærk! Også en del af Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 og Microsoft 365 E3.

Azure Information Protection Premium P2

Bygget på Azure Information Protection Premium P1 med automatiseret og anbefalet klassificering, mærkning og beskyttelse med politikbaserede regler og HYOK-konfigurationer (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Rights Management og Active Directory Rights Management.

Bemærk! Også en del af Enterprise Mobility + Security E5 og Microsoft 365 E5.